» O SPÓŁCE
» USŁUGI BIEGŁYCH
» KONTAKT

O SPÓŁCE
Dewiza Sp. z o.o. została utworzona w marcu 2001 roku przez polskich udziałowców.

W czerwcu Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o zarejestrowaniu Dewiza Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym

Na rynku usług audytorskich Dewiza Sp. z o.o. funkcjonuje od listopada 2002 roku, kiedy to została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 2734. Dewiza Sp. z o.o. zatrudnia biegłych rewidentów z o najwyższych kwalifikacjach, posiadających bardzo szeroki zakres wiedzy z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego.

Zarząd Spółki tworzą:

Beata Piątek
Prezes Zarządu

Mariola Frankowska
V-CE Prezes Zarządu